PZ STAV s.r.o. | www.pzstavsro.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy

Co je Průkaz energetické náročnosti budovy PENB ?

Jde o zcela nový dokument, daný zákonem č.177/2006 Sb., který je novelou zákona č.406/2000 Sb. Zatím poslední plné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění předchozích změn vyšlo ve sbírce zákonů pod č.61/2008 Sb. Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, je vyhláška č.148/2007 Sb.

Doposud užívaný energetický průkaz budovy (definovaný vyhláškou č. 291/2001) hodnotil budovu z hlediska spotřeb energií pouze prostřednictvím koeficientu měrné spotřey tepla eVN případně eVA. Tyto koeficienty v sobě obsahovaly spotřebu tepelné energie na vytápění prostupem a spotřebu energie větráním se zahrnutím tepelných zisků z vnitřních zdrojů a tepelných zisků z oslunění.

Nový dokument, průkaz energetické náročnosti budovy, na rozdíl od energetického průkazu budovy, hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Splněním požadavků na spotřeby jmenovaných energií je dokládáno k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let a je povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, při větších změnách dokončených budov, při prodeji, nebo nájmu budov, pokud tak stanoví zákon.

Firma PZ STAV s.r.o. nabízí vydávání  PENB . Zde ukázka závěrečného hodnocení budovy grafikou :

 

 • Projektování staveb
 • Rozpočtování staveb
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Statika staveb
 • Koordinátor BOZP na staveništi
 • Stavební dozor
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Realizace nových staveb a rekonstrukcí
 • +420 602 331 688
 • Mapa stránek
 • Tisk stránky
 • Přidat do oblíbených
 •  
   
   
   
  zavřít